Make your own free website on Tripod.com
Meditaties

Levend dood                                                    Openb. 3:1b,2b                       november 2002
Verlaten liefde                                                  Openb. 2:4                               januari 2003
Het licht zien                                                     Psalm 36:10                            februari 2003
Belijden of verloochenen                                 Matth. 10:32,33                       juni 2003
Broederliefde en licht                                      1 Joh. 2:10                               juli 2003
De taal van het geloof                                      Psalm 18:2                             september 2003
Een biddende gemeente                                Hand. 4:31                              januari 2004
Gedenk, mijn God                                            Neh. 13:14,22b,29a,31b       februari 2004
Goocheme kinderen van God                        Openb. 13:18                          maart 2004
Een onverwachte reactie                                 Lucas 24:52,53                      mei 2004


Dr C. van der Waal

Laatst gewijzigd op 27 mei 2004