Predikanten
    Predikanten
  van de Vrije
  Gereformeerde  Rehobothkerk
te  Twijzel

De volgende predikanten hebben sedert 1897 de kerk van Twijzel mogen dienen:


Gereformeerde Kerk

G.J. Weijenberg, geb. 1845. Pred. te Putten 12 nov. 1884-27 juli 1892. Middelharnis 4 dec. 1892-30 nov. 1893. Emeritus 1 dec. 1893. Twijzel 25 april 1897-1 nov. 1915. Emeritus 1 nov. 1915. Overleden 1915.

K. Winkelman, geb. 1880. Pred. te Twijzel 1 okt. 1916-12 okt. 1919. Eindhoven 19 okt. 1910-4 maart 1923. Maastricht 11 maartt 1923-26 april 1927. Ede 17 mei 1927-1 okt. 1932. Emeritus 1 okt. 1932. Overleden 1940.

J. van Herksen, geb. 1894. Pred. te Twijzel 20 juni 1920-4 maart 1923. Hillegom 11 maart 1923-9 juni 1920. Ermelo 23 juni 1929-1 mei 1962. Emeritus 1 mei 1962. Overleden 1963.

H. de Zwart, geb. 1897. Pred. te Twijzel 23 maart 1924-25 nov. 1928. Warffum 9 dec. 1928-4 april 1948. Oldekerk 18 april 1948-23 maart 1964. Emeritus 1 april 1964. Overleden 1982.

F.J. Scholten, geb. 1903. Pred. te Twijzel 16 juni 1929-27 sept. 1931. Onstwedde 11 okt. 1931-5 mei 1946. Oenkerk 12 mei 1946-11 juni 1950. Lemmer 18 juni 1950-11 maart 1956. Oosterend (T) 25 maart 1956-27 aug. 1961. IJsselstein en Benschop 3 sept. 1961-1 dec. 1968. Emeritus 1 dec. 1968. Oldenzaal (in tijdelijke dienst) 8 dec. 1968-11 febr. 1973. Overleden 1980.

H.J. ten Brink, geb. 1898. Pred. te Twijzel 22 nov. 1931- 2 febr. 1941. Santpoort 16 febr. 1941-27 jan. 1946. 's Gravenhage-Loosduinen 15/17 febr. 1946-20 april 1952. Vriezenveen 4 mei 1952-5 april 1959. Vollenhove- St. Jansklooster 19 april 1959-1 febr. 1966. Emeritus 1 febr. 1966. Hulpd. te Vriezenveen (als geestelijk verzorger van het bejaardencentrum) 1 febr. 1966-25 aug. 1974. Overleden 1974.

J.F. Colenbrander, geb. 1913. Hulpd. te Twijzel 1 okt. 1939-15 juli 1940. Montfoort 1 oct. 1940-31 jan. 1941. Pred. te Twijzel 30 maart 1941-2 juli 1944. Ommen 16 juli 1944-11 sept. 1949. Apeldoorn 20 sept. 1949-30 aug. 1970. Den Ham (Ov.) 13 sept. 1970-1 april 1972. Emeritus 1 april 1972. Overleden 1981.

M.A.J. van Putten, geb. 31 dec. 1917. Pred. te Twijzel 3 sept. 1944-17 sept. 1945.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

M.A.J. van Putten, geb. 31 dec. 1917. Pred. te Twijzel 17 sept. 1945-28 aug. 1949. De Bilt en Maarssen 11/14 sept. 1949. Overleden 2 aug. 1965.

C. Trimp, geb. 18 jan. 1926. Pred. te Twijzel 11 febr. 1951-23 jan. 1955. Middelburg 6 febr. 1955. Voorburg 12 maart 1961. Groningen-Noord 22 maart 1967. Emeritus 1 jan. 1970. Hoogleraar Theologische Universiteit te Kampen 13 april 1970. Emeritus 1995. Adres: Wortmanstraat 103, 8265 AB Kampen, tel. 038-3314869.

C. Bakker, geb. 19 febr. 1928. Pred. te Twijzel 24 maart 1957-6 mei 1962. Pijnacker 20 mei 1962. Glanerbrug-Oldenzaal 12 dec. 1965. Pred. Ned. Geref. Kerk te Enschede-Zuid 15 nov. 1970. Emeritus 19 febr. 1993. Overleden 1995.

K. van den Belt, geb. 16 maart 1927. Pred. te Twijzel 15 juli 1962-30 sept. 1967.

Vrije Gereformeerde Kerk

K. van den Belt, geb. 16 maart 1927. Pred. te Twijzel 1 okt. 1967. Clifton (Free Reformed Church) 1973. Katwijk aan Zee (Vrije Christ. Geref. Gemeente) 1979. Emeritus 1 okt 1995. Overleden 21 april 2004.

G. den Boer, geb. 17 juni 1917. Hulpd. Chr. Geref. Gem. Hoofddorp 26 nov. 1967. Pred. te Twijzel 6 juni 1973-15 okt. 1983. Emeritus 16 okt. 1983. Overleden 26 april 1990.

Joh. Wijnsma, geb. 19 aug. 1934. Hulpd. Ned. Herv. Gem. Woerden 1979-juni 1984. Pred. te Twijzel aug. 1984-aug. 1989.

M. Kuiper, 13 mei 1936. Hulpd. Vrye Christ. Geref. Kerk Frankfort (ZA) 8 aug. 1962. Geref. Kerk Donkerbroek 1 aug. 1968. Pred. Geref. Kerk Donkerbroek 1 juni 1969. Hulpd. St. Andrew's Presbyterian Church Pretoria (ZA) 1974, Vrye Geref. Kerk Pretoria (ZA) 1975, Nederd. Geref. Gemeente vir Nederlandstaligen (Petrakerk) Pretoria (ZA) 1982-1994, Nederd. Geref. Kerk in Afrika Mabopane-Wes (ZA) 1983-1994. Pred. te Twijzel 23 aug. 1995 Emeritus 01 okt. 2007 (afscheidsdienst op 26 augustus 2007). Adres: Optwizel 37, 9286 EB Twijzel, tel. 0511-541229, e-mail: m.kuiper@chello.nl
Dr. Marten Kuiper werd op 13 mei 1936 geboren in de oudste stad van Nederland, Nijmegen. Hij emigreerde met zijn ouders gedurende 1955 naar Zuid-Afrika, terwijl hij theologische afstandsonderricht vanuit Nederland volgde. Daarbij werd hij begeleid door enkele hoogleraren van de Teologiese Skool te Potchefstroom.

Op 7 december trad hij in het huwelijk met Jansje (Ans) Riddersma. Het echtpaar heeft vijf kinderen, waarvan er drie gehuwd zijn. Alle kinderen wonen in Zuid-Afrika, het land waar zij ook geboren zijn.

In 1962 werd Kuiper beroepen als hulpprediker van de Vrye Christelike Gereformeerde Kerk te Frankfort in de destijdse Oranje Vrystaat. Hij diende deze gemeente tot midden 1964, toen hij met zijn promotiestudie verder ging.

In 1968 werd hij beroepen door de Gereformeerde Kerk te Donkerbroek in Friesland, waar hij tot 1973 heeft mogen arbeiden. Van 1973 tot 1994 diende hij op part-time basis verschillende gemeenten in Zuid-Afrika (onder meer de Nederlandstalige NG Kerk in Pretoria [1982-1994] en de "zwarte" NG Kerk in Mabopane-West [1983-1994]). Van laatstgenoemde twee gemeenten werd hij in verband met zijn aanstaande terugkeer naar Nederland in februari 1994 op de meest eervolle wijze losgemaakt. Hij was van 1988-1994 ook hoogleraar in de theologie en vice-rector: academische zaken van de Christian Academy for University and Secondary Education (CAUSE) te Pretoria.

In februari 1994 keerden de Kuipers weer terug naar Nederland, waar in 1995 het beroep van de Vrije Gereformeerde Kerk te Twijzel werd aangenomen. Sinds 2000 heeft dr. Kuiper ook preekconsent in de Nederlands Gereformeerde Kerken. In 2008 komt daar het preekconsent van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland bij. Als emeritus van de NG gemeenten in Zuid-Afrika gaat hij ook geregeld voor in confessionele gemeenten in de PKN.

Dr. Kuiper was van 1994-2006 voorzitter van het Reformatorisch Interkerkelijk Bezinningsverband, is sinds 1996 lid van de Wissenschaftliche Beirat bekennender Kirchen (ICN: International Christian Network), was tot einde 2005 bestuurslid mastersopleiding Zwolle (samenwerkingsverband van de Reformatorische Hogeschool Zwolle, de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Theologische Universiteit, Broederweg, Kampen, Theologische Universiteit, Apeldoorn), en is sinds 2003 hoogleraar theologie aan The King's Christian Research Institute te Miskolc (i.o.), Hongarije.

Dr. Kuiper hoopt met ingang van 1 oktober 2007 met emeritaat te gaan. Dr. Kuiper wil zich dan toeleggen op publicitaire arbeid.

D. van Ruiten, 16 juli 1945. Pred. Vrije Gereformeerde Rehobothkerk Twijzel 2 sept. 2007. Adres: Lenteklokje 79, 835 KT Leeuwarden, tel. 058-288302.

Gewijzigd op 06 september 2007.