Predikant:
Ds. D. van Ruiten, tel. +31 58 2883032
Scriba:
W. Geertsma, tel. +31 511 443226
Kerkgebouw:
Optwizel 35
9286 EB  Twijzel
Diensten:
09.15 en 14.00 uur