Predikant:
Ds. D. van Ruiten, tel. +31 58 2883032
Scriba:
J. Postma, tel. +31 511 451656
Kerkgebouw:
Optwizel 35
9286 EB  Twijzel
Diensten:
09.15 en 14.00 uur