Welkom bij de website van de Vrije Gereformeerde Rehobothkerk te Twijzel

De Vrije Gereformeerde Rehobothkerk te Twijzel is een zelfstandige gereformeerde streekkerk, die vasthoudt aan de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid als daarmee in alle delen overeenkomend. Daarbijwordt het kerkelijk leven zover mogelijk geregeld naar de Dordtse Kerkenordening. De Rehobothkerk is een kleine gemeente, die momenteel niet tot een kerkverband behoort, al gaat de huidige predikant veelvuldig voor in diensten van Nederlands Gereformeerde Kerken en samenwerkingsgemeenten.

De gemeente begeert te handelen en wandelen tot eer van de Drie-enige God, en ernst te maken met de verbondsbeloften in de heilige Doop gegeven door te luisteren naar de verbondsbevelen en om, door Gods genade, verre te blijven van verbondsongehoorzaamheid. Daartoe is de verkondiging van het Woord van wezenlijk belang en mag vier keer per jaar de Avondmaalstafel aangericht staan tot versterking van het geloof van hen die in Jezus Christus hun Borg belijden.

U bent welkom gebruik te maken van ons gastenboek -- om te lezen wat anderen schreven of om er zelf iets in te schrijven. Gebruik het echter niet om uw site of uw ideeën te promoten. Klik daartoe op de onderstaande link:

GastenboekOnder Meditaties is toegevoegd de naam van Dr. C van der Waal. Daaronder verschijnt een leerzaam kerkbladartikel over de kosmische betekenis van Pasen, en ook een preek over de schepping van hemel en aarde als vloer voor de Kerk.

De website over hem is Dr. C. van der Waal


Verbond = Belofte + Bevel + Bedreiging


Lees vooral ook de Freudenstädter Aufruf 2004:  klik hierLaatste wijziging 05 september 2007


Deze website wordt niet verder onderhouden. Gegevens kunnen bij de adressen in de linkerkolom worden verkregen.

                                                                                                                           
Rehobothkerk Info   |   Nieuws en agenda   |   Bijbel, belijdenis en kerkorde   |   Predikanten   |   Schrijf ons   |   Meditaties   |   Kerkblad   |   RIB   |   Linkspowered by lycos
SEARCH: Tripod The Web